Sunday, January 24, 2021
  |  Login
Naše publikace » Potravinářský zpravodaj
 


V listu najdete aktuální informace:

– z oblasti ekonomiky a obchodních podmínek výroby a prodeje potravin,
o legislativních podmínkách výroby, obchodu a oběhu potravin, značka KLASA,
z oblasti zásahů státní správy v odvětvích zemědělství a potravinářský průmysl,
o nových technologiích a technice využívané při výrobě potravin,
o trendech směřujících k bezpečnosti potravin a jejich jakosti,
z potravinářské politiky tuzemské a Evropské unie, ale i světa,
o činnosti Potravinářské komory České republiky,
o potravinářských veletrzích a výstavách u nás i ve světě,
o potravinářském školství, vědě a výzkumu, životním prostředí,
ze života odborně sdružených společenstev a svazů vyrábějících potraviny,
o významných osobnostech v potravinářském průmyslu a obchodu,
odborné články a statistické potravinářské informace,
společenská rubrika,
inzerce a PR články

List potravinářský zpravodaj míří k nejširšímu okruhu podnikatelů a manažerů v potravinářském průmyslu, obchodu s potravinářskými výrobky, potravinářskými surovinami, potravinářskou technikou a technologiemi, obalovými a dalšími materiálovými vstupy do výroby potravin a službami pro potravinářský průmysl.

Náš list odebírají poslanci Parlamentu ČR a senátoři Senátu ČR, naše distribuce zajišťuje také dodávky listu orgánům státní správy, především Ministerstvu zemědělství ČR, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR.

Významnou čtenářskou obcí jsou pracovníci obchodních řetězců a dalších odběratelů a prodejců potravinářských výrobků, kteří využívají informace v listu pro marketingové účely.
 
Část výtisků je odebírána odbornými školami (učiliště, střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy a univerzity), které v mnoha případech využívají náš list jako učební pomůcku.
 

Řada výtisků je adresována na Slovensko. Máme své čtenáře i v zahraničí, např. naše krajany v USA a Austrálii.