Sunday, January 24, 2021
  |  Login
  

 Lhůtník vydání na rok 2020

Číslo novin

Datum vydání

1/2020

21. 01. 2020

2/2020

03. 03. 2020

3/2020

14. 04. 2020

4/2020

02. 06. 2020

5/2020 28. 07. 2020

6/2020

15. 09. 2020

7/2020

03. 11. 2020

8/2020

08. 12. 2020

 

Uzávěrky čísel vždy 14 dnů před datem vydání